Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart


 Naturläkare

och

Hälsocoach


Belinda von Raison


  Ledig Rum 

Natur och Hav

Vi är lika men trots allt olika.


Vi är var för sig unika och individuella men vi har också gemensamheter i DNA, i generellt socialt beteende, kultur, i basala känslouttryck (grundkänslor).

"Allt levande i vårt universum uttrycker grundkänslor på ett likartat sätt" (Paul Ekman). 

Det finns positiva, neutrala och negativa uttryck som glädje, intresse, förvåning, avsmak, avsky, ilska, sorg och rädsla.

Hur vi tyder de, hur vi umgås med de, hur vi har lärt oss vad är rätt, fel, vad är bra eller dålig, respekt, tolerans och mycket mer är viktig för var och en av oss för:

- att veta/har kunskap

-att har en bra balans

- att förstår vårt beteende, vara handlingar

- att kunna ändra vårt beteende 

- att kunna utveckla oss/kunna växa mentalt/emotionellt/socialt

men det viktigaste av allt är :

Var dig själv och acceptera dig själv som du är, du är en fantastisk varelse precis som du är